Organizace 2019-05-16T20:47:41+00:00

Podporované organizace

Projekt Fundlamb.org zaštiťuje vybranné a důvěryhodné dobročinné organizace, které můžete podpořit poskytnutím zboží nebo služeb. Jejich seznam najdete níže.

Lékaři bez hranic

Lékaři bez hranic jsou mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí.

www.lekari-bez-hranic.cz

Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus působí v oblasti ochrany přírody, práce s mládeží a zážitkové pedagogiky, pořádá pravidelné akce a tábory zejména pro studenty, ale i pro mladší děti či rodiče s dětmi.

www.brontosaurus.cz

Zdravotní klaun

Zdravotní klaun je nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, široce uznávaná pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví.

www.zdravotniklaun.cz

Armáda Spásy

Armáda spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 60 registrovaných sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá přes tisíc znevýhodněných osob.

www.armadaspasy.cz

Diakonie ČCE

Diakonie ČCE pomáhá těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace.

www.diakonie.cz

Nadační fond Dobrá srdce

Nadační fond Dobrá srdce byl založen za účelem pomoci nemocným dětem a rodičům samoživitelům v tíživé životní situaci.

www.dobrasrdce.cz

Nesehnutí

Sociálně-ekologická nevládní organizace pracujeme na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také řešit.

www.nesehnuti.cz

Sue Ryder

Nezisková organizace, která pomáhá seniorům a jejich blízkým při životních změnách, které přináší stáří.

www.krestandnes.cz

Nadace Via

Rozvíjíme filantropii. Usilujeme o to, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku. Snažíme se šířit povědomí o filantropii a oceňujeme jednotlivce i firmy za jejich filantropické počiny.

www.nadacevia.cz

OBRAZ – Obránci zvířat

Nezisková organizace založená za účelem aktivní a efektivní ochrany zvířat. Vizí je společnost, která nebude zvířata vnímat jako zdroje lidského užitku, ale jako živé bytosti s vlastními zájmy, které mají být z etických důvodů respektovány

www.krestandnes.cz

VOXPOT

Skupina reportérů, kameramanek, skladatelů, střihaček a grafiků, kteří tvoří reportáže o politice, společnosti a kultuře v propojeném světě. Věnujeme se nedostatečně pokrytým tématům, které mají vliv na život a veřejnou debatu v České republice. Hledáme českou stopu ve světě.

www.krestandnes.cz

Křesťan dnes

Internetové noviny Křesťan dnes působí na mediálním trhu od roku 2004. Denně přináší informace ze života křesťanů v Česku, na Slovensku i v zahraničí.

www.krestandnes.cz