Organizace 2019-06-24T21:10:37+00:00

Podporované organizace

Zde naleznete seznam dobročinných organizací, které můžete podpořit poskytnutím svého zboží či služeb. 

Nenašli jste svého favorita? Napište nám. Součástí tohoto projektu se může stát jakákoli důvěryhodná dobročinná organizace, která je schopna přijímat příspěvky přes platební bránu darujme.cz

Lékaři bez hranic

Mezinárodní humanitární organizace, která poskytuje odbornou zdravotnickou pomoc lidem v ohrožení a v případě krizí (obětem přírodních katastrof, válečných konfliktů, epidemií aj.). Působí ve více než 70 zemích světa.

www.lekari-bez-hranic.cz

Hnutí Brontosaurus

Hnutí Brontosaurus působí v oblasti ochrany přírody, práce s mládeží a zážitkové pedagogiky, pořádá pravidelné akce a tábory zejména pro studenty, ale i pro mladší děti či rodiče s dětmi.

www.brontosaurus.cz

Zdravotní klaun

Nezisková organizace s národní a mezinárodní působností, široce uznávaná pro svoji odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví. Radost a smích přináší dětem v nemocnicích a geriatrickým pacientům v domovech pro seniory již od roku 2001.

www.zdravotniklaun.cz

Armáda Spásy

Armáda spásy provozuje sociální zařízení a komunitní centra, ve kterých poskytuje více než 60 registrovaných sociálních služeb. Každý den jejich služeb využívá přes tisíc znevýhodněných osob.

www.armadaspasy.cz

Diakonie ČCE

Diakonie ČCE pomáhá těm, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení či jiného ohrožení dostali do nepříznivé životní situace.

www.diakonie.cz

Nadační fond Dobrá srdce

Nadační fond Dobrá srdce byl založen za účelem pomoci nemocným dětem a rodičům samoživitelům v tíživé životní situaci.

www.dobrasrdce.cz

Nesehnutí

Sociálně-ekologická nevládní organizace zabývající se ochranou lidských práv, životního prostředí a práv zvířat. Pracují na základě přesvědčení, že ekologické a sociální problémy mají společné příčiny a důsledky a s ohledem na to je potřeba je také řešit.

www.nesehnuti.cz

Sue Ryder

Nezisková organizace, která je tu pro seniory a jejich rodiny. Dokáže poradit a pomoci ve chvílích, kdy stáří začíná přinášet starosti.

www.sue-ryder.cz

Nadace Via

Nadace, která se snaží šířit povědomí o filantropii a rozvíjet komunitní život. Podporuje ty, kteří zlepšují život ve svém okolí a oceňuje jednotlivce i firmy za jejich filantropické počiny. Usiluje o to, aby se darování, dobročinnost, štědrost a starost o druhé staly běžnou součástí života lidí v Česku.

www.nadacevia.cz

OBRAZ – Obránci zvířat

Nezisková organizace založená za účelem aktivní a efektivní ochrany zvířat. Zaměřuje se na vzdělávání veřejnosti, prosazování legislativních změn a dalších systémových reforem. Vizí je společnost, která nebude zvířata vnímat jako zdroje lidského užitku, ale jako živé bytosti s vlastními zájmy, které mají být z etických důvodů respektovány.

www.obrancizvirat.cz

VOXPOT

Skupina reportérů, kameramanek, skladatelů, střihaček a grafiků, kteří tvoří reportáže o politice, společnosti a kultuře v propojeném světě. Věnují se nedostatečně pokrytým tématům, které mají vliv na život a veřejnou debatu v České republice. Hledají českou stopu ve světě.

www.voxpot.cz

Křesťan dnes

Internetové noviny Křesťan dnes působí na mediálním trhu od roku 2004. Denně přináší informace ze života křesťanů v Česku, na Slovensku i v zahraničí.

www.krestandnes.cz

Hnutí Duha

Hnutí DUHA prosazuje zdravé prostředí pro život, pestrou přírodu a chytrou ekonomiku. Oproti jiným environmentálním organizacím je pro Duhu typické, že se soustředěněji zabývá nejen důsledky, ale i systémovými příčinami ekologických problémů.

http://www.hnutiduha.cz/

Demagog.cz

Projekt Demagog.cz je v České republice unikátní nezávislou factcheckingovou platformou, která má za cíl kultivovat veřejnou debatu v naší zemi a to zejména prostřednictvím ověřování faktických tvrzení politické elity.

http://www.demagog.cz